Doprava, logistika, poštovní služby

Pomůžeme vám se založením i provozem společnosti a veškerými smlouvami a spory, které se objeví. Máme v malíku specifika železniční i námořní dopravy a podáme pomocnou ruku též v oblasti celní problematiky.

Co umíme?

Zakládání a akvizice společností

Zasílatelské smlouvy, přepravní smlouvy, smlouvy o skladování, obchodní podmínky, pojistné smlouvy

Řešení ztráty, poškození, zpoždění zásilek včetně sporů o náhradu škody na straně dopravců i poškozených

Zastoupení v řízení před správními orgány, soudy i rozhodčími soudy v České republice a zprostředkování zastoupení v zahraničí

Jednání a spory s pojišťovnami

Vymáhání pohledávek
 

Speciality železniční dopravy:

  • lokomotivy a vagony – kupní smlouvy, nájemní smlouvy

  • železniční vlečky – smlouvy o prodeji, nájmu a provozování

  • řešení mimořádných událostí (nehod)

Speciality letecké dopravy:

  • zpožděné a poškozené zásilky

Speciality námořní dopravy:

  • nevyzvednuté zásilky v zámoří

  • společné havárie (situace, kdy se vlastníci přepravovaného zboží povinně podílejí na nákladech na záchranu lodi a nákladu)

Celní problematika:

celní delikty, doměřené clo, pokuty, zajištění (zadržení) zboží a z toho vyplývající spory s celní správou...

 

A mnohé další...

Nepotkali jste cestou vaši záležitost? Nevadí! Máme rádi výzvy.

Obraťte se na nás a povězte, s čím vám můžeme pomoci.

+420 541 425 555 nebo info@vasicek.law

Řešíte podobný problém?

Ozvěte se nám.

+420 541 425 555
info@vasicek.law