Petr Lhotský

Advokát, Praha

Kontakt

Ing. Mgr. Petr Lhotský, advokát

Dominikánské nám. 2, Palác Jalta, Brno

Opletalova 37, Praha
 

+420 541 425 555

lhotsky@vasicek.law

Evidenční číslo: 14597

Zaměření

Mezinárodní obchod

Nákladní doprava

Cla a daně

Nemovitosti

Správní právo

Vzdělání

Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, titul Mgr.
Národohospodářská fakulta Vysoké školy ekonomické v Praze, titul Ing.

Petr Lhotský je vedoucí pražské pobočky, která se zaměřuje zvlášť na právní stránku dopravy a logistiky. Nebojí se ambiciózních sporů se státy či velkými nadnárodními korporacemi, považuje je za výzvu. Pokud potřebujete oporu v mezinárodních obchodních sporech nebo kompletní servis při různých druzích přepravy, nehledejte dál.