Adam Škarka

Koncipient, Brno

Kontakt

Mgr. Adam Škarka

Dominikánské nám. 2, Palác Jalta, Brno

 

+420 541 425 555

skarka@vasicek.law

Zaměření

Ochrana osobních údajů

Zdravotnické právo

Právo IT

Procesní řízení (podnikové směrnice a compliance)

Vzdělání

Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Právo a právní věda, titul Mgr.

Adam Škarka koordinuje marketingové aktivity naší kanceláře, její prezentaci navenek a také nás nutí do nových IT řešení. Vystudoval právnickou fakultu v Brně, na které založil Masarykův právnický spolek, který se snažil spojovat svět studentů práva a politiky. Dva roky se staral o mezinárodní marketing Masarykovy univerzity a cestoval po světě. Nyní má na starost také naši dceřinnou společnost Centrum pro ochranu osobních údajů, pod kterou koordinoval i vývoj on-line aplikace Ochranou. Věnuje se především právu ochrany osobních údajů, zdravotnickému právu a business developmentu. Je také členem sboru poradců ve Společnosti lékařů a zdravotníků v sociálních službách České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně.