Jan Habanec

Advokát, Brno

Kontakt

Mgr. Jan Habanec, advokát

Dominikánské nám. 2, Palác Jalta, Brno

 

+420 541 425 555

habanec@vasicek.law

ČAK No.: 10534

Zaměření

Trestní právo

Pracovní právo

Rodinné právo

Správní právo

Vzdělání

Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Právo a právní věda, titul Mgr.

Jan Habanec má široký záběr napříč trestním, pracovním a rodinným právem, ale neztratí se ani v hazardním právu, kde se již delší dobu stará o naše klienty. Zaměřuje se na zastupování klientů v závažných trestních řízeních. Klienti i kolegové si na něm cení lidského přístupu a schopnosti zachovat chladnou hlavu za všech okolností.