Eva Němcová

spolupracující advokát

Kontakt

Mgr. et Mgr. Eva Němcová, spolupracující advokát

Dominikánské nám. 2, Palác Jalta, Brno

 

+420 541 425 555

nemcova@vasicek.law

Evidenční číslo: 20091

IČ: 14065649

 

Zaměření

Závazkové právo

Nemovitostní právo

Litigace 

Vzdělání

Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, titul Mgr.

Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, obor hispanistika, titul Mgr.

Eva Němcová v průběhu své právní praxe získala zkušenosti zejména v právu občanském a obchodním. Od počátku ji bavilo také zastupovat klienty v občanskoprávních i trestních řízeních. Tyto zkušenosti využila a rozšířila u významné stavební společnosti se zahraničním vlastníkem a u společnosti zaměřující se na čištění a úpravu vod, kde pronikla i do problematiky vodohospodářství a do oblasti práva životního prostředí. Aktuálně se věnuje zejména právu závazkovému, nemovitostnímu a stavebnímu. Baví ji cizí jazyky a ráda poskytne právní služby klientům v angličtině, španělštině a italštině.