Právník pro byznys i soukromou sféru

Zastoupíme vás v soukromých i obchodních sporech, ochráníme vaši značku a majetek. Řešíme veliké i drobné kauzy. Žádnou z potíží našich klientů nepovažujeme za malichernou a umíme se poprat s netradičními případy.

Díky rozsáhlé základně odborníků se o nás můžete opřít v každé situaci.

Obchodní právo

Smluvní a zaměstnanecká agenda, obchodní podmínky, vnitropodnikové směrnice, cenné papíry a všechny další nástrahy podnikání...

Korporátní právo

Založení, provoz a zánik společnosti, převody akcií a podílů, základní kapitál...

Občanské právo

Dědické právo, rodinné právo, spotřebitelské právo, nemovitosti a bydlení...

Duševní vlastnictví

Nekalá soutěž, ochranné známky, autorská práva, licenční a nakladatelské smlouvy, mezinárodní a evropské zápisy...

Správa majetku a daňové právo

Zastupování v daňovém řízení, ochrana majetku před daňovými riziky, optimální firemní struktura, zakládání a správa nadací...

Zdravotnické právo a farmacie

Zastupujeme zdravotnická zařízení – kliniky, ordinace, centra. Pomůžeme Vám již od prvních symptomů založení. Postaráme se o smluvní vztahy s pacienty, zaměstnanci, spolupracujícími osobami i dodavateli a budeme oporou v každodenním provozu.

Hazardní právo

Založení a provoz společnosti, průmyslová a autorská práva, online hry vč. pokerových turnajů...

Insolvence a exekuce

Zastoupení v exekučním, insolvenčním a nalézacím řízení, vymáhání pohledávek a nároků...

Stavebnictví a developeři

Stavební a územní řízení, zajištění developerských projektů, velké stavební celky, veřejné zakázky, vztahy se sub/dodavateli...

Ochrana osobních údajů

Pověřenci, re/audity, souhlasy a podmínky zpracování osobních údajů, vnitřní dokumentace, aplikace GDPR...

IT a e-commerce

Doménové a softwarové právo, e-commerce, ochrana informací a správné nastavení softwarových služeb offline i online...

Náhrada škody

Náhrada škody způsobené nesprávným a nezákonným úředním rozhodnutím, nebo náhrada škody v souvislosti s krizovými a mimořádnými opatření v důsledku nouzového stavu. Zastupování při uplatňování náhrady škody v důsledku nařízení a pozastavení či omezení podnikatelské činnosti.