Náhrada škody

Nabídneme Vám pomocnou ruku při uplatňování nároku na náhradu škody způsobené nesprávným úředním rozhodnutím nebo způsobené v důsledku nouzového stavu a krizových opatření, kvůli kterým jste nemohli podnikat.

Institut náhrady škody je i v každodenních situacích poměrně obtížnou disciplínou a vyžaduje u soudu doložit velké množství důkazů.

Za škodu a ušlý zisk vzniklé fyzickým a právnickým osobám v příčinné souvislosti s krizovými a mimořádnými opatřeními odpovídá stát. Stát odpovídá za škodu způsobenou nikoliv vyhlášením nouzového stavu, ale za škodu způsobenou konkrétním krizovým nebo mimořádným opatřením, kterým došlo k jejímu vzniku. Vzhledem ke zrušení mimořádných opatření ministerstva zdravotnictví odpovídá stát za dobu trvání mimořádných opatření dle zákona č. 82/1998 Sb., odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem, ve znění pozdějších předpisů a za dobu, kdy platí krizová opatření, odpovídá stát dle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů.

Upozorňujeme také na promlčecí lhůtu, která je u škody vzniklé dle krizového zákona 6 měsíců a v případě  škody vzniklé dle zákona o odpovědnosti státu za škodu 3 roky od jejího vzniku.

Zasáhla Vás krize, nebo jiná nepříjemná záležitost a myslíte si, že máte nárok na náhradu škody a ušlého zisku? Ozvěte se nám.


Jak uplatnění škody způsobené krizí COVID-19 probíhá?

• Prvotní uplatnění škody

1. Shromáždění všech potřebných dokumenty o škodě a ušlém zisku - k jejich vyčíslení Vám pošleme přehlednou tabulku k vyplnění
2. Prokázání souvislosti s krizovými nebo mimořádnými opatřeními - tedy doložit, že Vám bylo nařízeno omezit podnikání a proto došlo ke ztrátám
3. Uplatnění škody u příslušného státního orgánu formou předžalobní výzvy - Stát výzvě buď vyhoví, v tom případě máme hotovo a není třeba konat další úkony, nebo ji odmítne. Pak nezbývá, než žalovat.

• Soudní řízení

Pokud dojde k odmítnutí předžalobní výzvy, nezbývá, než žalovat stát na náhradu škody a ušlého zisku.

  • Řízení v prvním stupni
    Sepsání žaloby, včetně několika soudních jednání a setkání s Vámi, by nemělo přesáhnout částku 50 tisíc korun bez DPH, což jsme schopni při platbě předem garantovat a nezaplatíte za právní služby ani korunu navíc.
  • Řízení v druhém stupni
    Pokud k němu dojde, lze zde očekávat nutnost sepsání několika vyjádření a další soudní jednání. Celé toto řízení by však nemělo přesáhnout částku 20 tisíc korun bez DPH a při platbě předem jsme opět schopni tuto cenu za právní služby garantovat.

Nečekejte s uplatněním nároků, pokud Vás krize zasáhla. Právem Vám náleží kompenzace.

Obraťte se na nás a povězte, s čím vám můžeme pomoci.

+420 541 425 555 nebo info@vasicek.law

Naši specialisté

Řešíte podobný problém?

Ozvěte se nám.

+420 541 425 555
info@vasicek.law