Občanské právo

V běžném životě je lehké narazit na kdejaké právní úskalí. Ať už jde o problémy s koupí, domem nebo v rodině, budeme vám oporou. Připravíme potřebné listiny, zastoupíme vás v řízení u soudu, pomůžeme s mimosoudním řešením sporu.

Co umíme?

Rodinné právo: rozvodové řízení, úprava poměru k nezletilým dětem, výživné, společné jmění manželů...

Spotřebitelské právo: reklamace, odstoupení od smlouvy, náhrada škody, smlouvy o dílo, nájemní vztahy...

Dědické právo: sepsání závětí a listin o vydědění, příprava a sepsání dědických smluv, zřízení odkazů nabývání dědictví, přijetí či odmítnutí dědictví, zastoupení dědiců v řízení před notářem a dědickým soudem, uplatnění majetkových nároků dědiců a sepsání dohod mezi dědici, zastoupení ve sporech o neplatnost závěti nebo listiny o vydědění...

Nemovitosti a bydlení: (budoucí) smlouvy o převodu nemovitostí, bytová družstva, prohlášení vlastníka budovy, zástavní smlouvy, zastoupení v řízeních před katastrálními úřady, nájemní vztahy bytových i nebytových prostor...

A mnohé další...

Nepotkali jste cestou vaši záležitost? Nevadí! Máme rádi výzvy.

 

Obraťte se na nás a povězte, s čím vám můžeme pomoci.

+420 541 425 555 nebo info@vasicek.law

Naši specialisté

Řešíte podobný problém?

Ozvěte se nám.

+420 541 425 555
info@vasicek.law