Michal Vítek

Advokát, Brno

Kontakt

Mgr. Michal Vítek, advokát

Dominikánské nám. 2, Palác Jalta, Brno

 

+420 541 425 555

vitek@vasicek.law

Evidenční číslo: 18592

Zaměření

Smluvní závazkové právo

Deliktní právo

Nekalá soutěž

Hazardní právo

Vzdělání

Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, Právo a právní věda, titul Mgr.

Michal Vítek ja naším předním odborníkem na obchodní právo, především pak závazkové právo a právo nekalé soutěže. Michal jako jeden z mála lidí v Česku opravdu rozumí hazardnímu právu. Vystudoval Právnickou fakultu v Brně, kde tři roky působil jako doktorand a má za sebou bohatou publikační historii v oblasti obchodního práva, včetně spoluautorství publikace zabývající se obchodními podmínkami.