Zdeněk Brunclík

Vedoucí advokát, Brno

Kontakt

Mgr. Zdeněk Brunclík, advokát

Dominikánské nám. 2, Palác Jalta, Brno

 

+420 541 425 555

brunclik@vasicek.law

Evidenční číslo: 10590

Specializace

Zaměření

Exekuční právo
Správní a přestupkové právo
Zastoupení v rozhodčích a soudních řízeních
Občanskoprávní a obchodní závazkové vztahy
Spotřebitelské právo

Rodinné právo

Ústavní právo

Vzdělání

Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Právo a právní věda, titul Mgr.

Zdeněk Brunclík je součástí advokátní kanceláře již od roku 2001. Začínal hned po absolvování fakulty jako právní koncipient a dnes je vedoucím exekučního oddělení. Jako takový je opravdovým odborníkem na zastupování klientů při vymáhání pohledávek a v exekučních a rozhodčích řízeních. Věnuje se také spotřebitelskému a rodinnému právu, podávání ústavních stížností a řešení závazkových vztahů na poli občanského i obchodního práva. Často zastupuje klienty u soudu a věnuje se případům s velkým nasazením. Právo je pro něj výzva z důvodu potřeby neustálého sebevzdělávání a boje za klientovy zájmy.