Jakub Křižka

advokátní koncipient, Brno

Kontakt

Mgr. Jakub Křižka, advokátní koncipient

Dominikánské nám. 2, Palác Jalta, Brno

 

+420 541 425 555

krizka@vasicek.law

Vzdělání

Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Právo a právní věda, titul Mgr.

Jakub Křižka dokončil studia na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v roce 2022. Po studiích směřovaly jeho kroky přímo do advokacie a nyní je v druhém roku své koncipientské praxe. Jakub se v soukromém právu zajímá zejména o právo obchodní – korporátní a smluvní agendu. Z výseku veřejného práva jej nejvíce zaujalo právo trestní, a to i díky absolvované praxi na okresním státním zastupitelství. Jakub dále směřuje ke složení advokátní zkoušky a práci v advokacii.