Jana Gregorová

Spolupracující advokát, Brno

Kontakt

JUDr. Jana Gregorová, advokát

Dominikánské nám. 2, Palác Jalta, Brno

 

+420 541 425 555

gregorova@vasicek.law

Evidenční číslo: 03392

IČ: 66220939

Zaměření

Obchodní právo

Nemovitosti

Smlouvy

Insolvence

Vzdělání

Právnická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně, titul JUDr.

Jana Gregorová se zaměřuje na komplexní právní pomoc podnikatelům a velkým firmám. To zahrnuje komplexní agendu od zakládání společností až po převody akcií a obchodních podílů. Má bohaté zkušenosti také na poli nemovitostí a insolvence. Obrátit se na ni můžete též, pokud chcete využít advokátní úschovy nebo pomoci s vymáháním pohledávek. Zastupuje klienty v řízení před soudy a rozhodčími soudy, věnuje se přípravě a posouzení smluv, včetně zpracování obchodních podmínek.