Zina Mášová

Spolupracující advokát, Brno

Kontakt

JUDr. Zina Mášová, advokát

Dominikánské nám. 2, Palác Jalta, Brno

 

+420 541 425 555

masova@vasicek.law

Evidenční číslo: 03079

IČ: 66216214

Zaměření

Rodinné právo

Nemovitosti

Advokátní úschovy

Závazkové a společenstevní právo

Vzdělání

Právnická fakulta Univerzity J. E. Purkyně v Brně, titul JUDr.

Zina Mášová se věnuje advokacii od roku 1993 a zaměřuje se primárně na úskalí rodinného práva a převodů nemovitostí – poskytuje kompletní poradenství a vypracování listin, vypořádání mezi podílovými spoluvlastníky nemovitostí a advokátní úschovy. Zastupuje naše klienty ve vkladovém řízení. Dále se věnuje právnímu servisu v oblasti rozvodů, vypořádání společného jmění manželů, dohodám o úpravě poměrů nezletilých dětí…